• Zobacz nasz profil na: pracuj.pl

  • +48 514 514 367
  • biuro@lkinwest.eu
  • Budowa Centrum Nauki w Sianowie

    Budowa nowego Centrum Nauki w Sianowie, nazywanego potocznie ‘Małym Kopernikiem”, to kolejna nasza realizacja w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’, która ma na celu podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami.

    Budynek zostanie wybudowany wzdłuż historycznej linii zabudowy, nawiązując charakterem do istniejącej bramy, prowadzącej do parku. Ma stanowić formę łączącą przestrzeń miejscowego Rynku z Planem pod Lipami, jednocześnie stanowiąc współczesną interpretację istniejącej zabudowy.

    W centrum znajdować się będzie strefa ‘odkrywania wiedzy aktywnej’ oraz laboratoria, w których odbywać się będą zajęcia w ramach uniwersytetów dla dzieci i uniwersytetów trzeciego wieku.