• Zobacz nasz profil na: pracuj.pl

  • +48 514 514 367
  • biuro@lkinwest.eu
  • Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyrzeczu

    Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala w Międzyrzeczu
    Inwestycja stanowi przebudowę i rozbudowę budynku szpitala w Międzyrzeczu, związaną z modernizacją i dostosowaniem do obowiązujących przepisów oddziału SOR. Modernizacja oddziału wymaga przebudowy infrastruktury technicznej. Ze względu na to, że budynek stanowi czynny obiekt służby zdrowia, realizacja będzie przebiegać w możliwie najmniej inwazyjny dla pacjentów sposób. W skład oddziału wchodzą m.in. obszary segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej oraz natychmiastowej terapii czy zaplecza administracyjno-gospodarczego.

    Zakres prac przewiduje m.in. poprawę funkcjonalności oddziału przez reorganizację lokalizacji pomieszczeń SOR, dobudowę szybu windowego. Rozbudowa umożliwi również transport pacjentów do miejsca, w którym planowana jest budowa lądowiska dla helikopterów.