• Zobacz nasz profil na: pracuj.pl

  • +48 514 514 367
  • biuro@lkinwest.eu
  • Budowa hali sportowej w Krakowie

    Budowa hali sportowej w dobudowie do istniejącego budynku szkoły, VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Skarbińskiego 5 w Krakowie wraz z dostosowaniem, przebudową pomieszczeń w budynku szkoły oraz z zagospodarowaniem terenu.
    Podstawową funkcją projektowanego budynku jest hala sportowa. Od strony zachodniej i północnej zlokalizowana jest 2- piętrowa część socjalno-szatniowa. Realizację rozpoczęto pod koniec grudnia 2015 roku.

    Na piętrze zlokalizowano trybunę na 122 miejsca siedzące, salkę ćwiczeń fitness oraz sale treningowe dla ćwiczeń indywidualnych.