zespół.

|

nasz zespół

Opieramy swoją działalność na wiedzy i doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Komplet kadry, począwszy od osób odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, przez zespół inżynierów i pracowników działów branżowych po sektor techniczny i administrację, niezmiennie zapewnia profesjonalną i sumienną obsługę.

Firma przykłada wielką wagę do wsparcia i rozwoju pracowników, oferując komfortowe warunki pracy i zapewniając szanse rozwoju przy wsparciu dedykowanych programów szkoleniowych.

Krzysztof Łuksza

Prezes Zarządu

Maciej Siwek

Specjalista ds. realizacji kontraktów

Maja Andrzejczuk

Pełnomocnik Zarządu ds. strategii i rozwoju

Marcin Fedyniak

Kierownik Budowy

Marcin Prok

Dyrektor ds. realizacji inwestycji

Marek Wólczyński

Dyrektor Biznesu

Martyna Gacek

Asystentka ds. Formalnych

Michał Kulczyk

Kierownik Budowy

Miłosz Olszewski

Specjalista ds. kontraktowania

Paweł Dawidziuk

Specjalista ds. kosztorysowania i kontraktowania

Piotr Gościański

Inżynier Budowy

Sławomir Ludniewski

Kierownik Budowy

Sonia Gajewska

Inżynier Budowy

Tomasz Głogowski

Koordynator ds. Technicznych

Urszula Potorska

Specjalista ds. administracyjnych

Włodzimierz Stępień

Kierownik Budowy

Adrianna Cojg

Inżynier Budowy

Agnieszka Choroszyńska

Kierownik Robót

Agnieszka Wykurz

Dyrektor ds. realizacji inwestycji

Andżelika Megger

Asystentka Biura Budowy

Jakub Stapf

Inżynier Budowy

Jarosław Tarnowski

Dyrektor Kontraktu

dołącz do nas

Zobacz oferty pracy