• Zobacz nasz profil na: pracuj.pl

  • +48 514 514 367
  • biuro@lkinwest.eu
  • Budowa i przebudowa Obiektów Sportowych w Sulęcinie

    Kompleksowa rewitalizacja historycznych obiektów zlokalizowanych w Winnej Górze w Sulęcinie
    Projekt przewiduje kompleksową rewitalizację historycznych obiektów zlokalizowanych w Winnej Górze w Sulęcinie. Kompleks sportowo-wypoczynkowy powstał w okresie międzywojennym, z inicjatywy lokalnego przedsiębiorcy. Celem projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Friedland jest zabezpieczenie i renowacja obiektów o wartości kulturowo-historycznej, zmierzające do stworzenia wspólnej oferty turystycznej służącej lepszemu wykorzystani i promowaniu potencjału regionu.

    Prace będą polegały m.in. na dostosowaniu obiektów do obowiązujących wymogów i przepisów, w tym dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych. Planowana jest również przebudowa muszli koncertowej.