bieżąca
działalność.

bieżąca działalność i idea zarządzania

Z pasją i ogromnym zaangażowaniem podpartym wieloletnim praktycznym warsztatem, realizujemy inwestycje jako Generalny Wykonawca, skupiając aktywności głównie w zakresie kontraktów na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów użyteczności publicznej, w ramach których mamy ogromne doświadczenie. Od początku istnienia firmy działamy nieprzerwanie na terenie całego kraju. Obecnie w toku jest realizacja kilkunastu inwestycji z sektora publicznego i tworzone są struktury pod rozszerzenie biznesu na sektor prywatny.

Strategiczną ramą zarządzania bieżącą działalnością organizacji, jest sukcesywne wdrażanie konceptu bazującego na założeniach turkusowych struktur organizacyjnych, gdzie brak jest hierarchicznej struktury kierowniczej i relacje służbowe funkcjonują na zasadzie partnerstwa.

Wierzymy, że człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności, zaufania i współpracy, dlatego stale doskonalimy warsztat i jesteśmy w stabilnym procesie osadzania demokratycznych założeń w codzienne aktywności, dzięki czemu mamy okazję na bieżąco obserwować, jak turkusowy model zarządzania wyzwala pełnię talentów i potencjału zespołu, jak obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, jak wprowadza zarządzanie zaufaniem i jak łączy cele strategiczne z pracowniczymi.