oferta.

obiekty kubaturowe

zamówienia publiczne

generalne wykonawstwo

Wieloletnie doświadczenie wyspecjalizowało nas w wykonawstwie obiektów kubaturowych na wszystkich etapach budowy i wykończenia.

Oferujemy komfortowe rozwiązania dla klientów, którzy potrzebują kompleksowych rozwiązań w budownictwie, dysponując szeroką kadrą inżynierów, doświadczonych w budownictwie kubaturowym wszelkiego typu.

Realizujemy obiekty użyteczności publicznej, biurowe, handlowe, hale przemysłowe i usługowe, a także inwestycje niestandardowe i innowacyjne o wysokim stopniu skomplikowania.

Funkcjonowanie w obszarze zamówień publicznych i inwestycji regulowanych Prawem Zamówień Publicznych to trzon naszej działalności. Realizujemy je nieprzerwanie od początku istnienia firmy i mamy w tej materii ogromne doświadczenie. Wchodziliśmy w ten obszar mając świadomość, że są to zazwyczaj realizacje bardzo wymagające o dużym stopniu skomplikowania, ale jesteśmy dumni z podjętego kierunku, bo jak pokazuje doświadczenie, taka działalność jest równocześnie niezwykle rozwojowa, co pozwala nam przekraczać nowe ramy i zdobywać doświadczenie niedostępne wykonawcom działającym tylko w branży prywatnej.

 

Dziś już mamy na koncie kilkadziesiąt zrealizowanych w oparciu o PZP inwestycji, dających nam bardzo szeroki zakres referencji – począwszy od placówek typu przedszkola, żłobki, szpitale, przez obiekty sportowe czy Posterunki Policji, po obiekty kultury typu muzea, czy inne budynki wpisane do Ewidencji Zabytków.

Od początku istnienia firmy funkcjonujemy jako Generalny Wykonawca, kompleksowo realizujący inwestycje budowlane na terenie całego kraju i całościowo kierujący procesem inwestycyjnym – od etapu planowania i projektu, po wielobranżową realizację budowy i uzyskanie stosownych pozwoleń oraz odbiorów.

Co to oznacza w praktyce?

  • w imieniu Inwestorów, którzy zaufali naszym kompetencjom i doświadczeniu, bierzemy na siebie odpowiedzialność za dopełnianie wszelkich kwestii urzędowych i formalno-prawnych,
  • budujemy oddając kompletną inwestycję, którą obejmujemy opieką gwarancyjną również po zakończeniu procesu budowy,
  • z Inwestorów zdejmujemy ciężar koordynacji pracy specjalistów różnych branż,
  •  przejmujemy kontrolę nad procesem inwestycyjnym i odpowiedzialność za realizację poszczególnych etapów w zaplanowanym czasie i budżecie.


Na każdą realizację patrzymy perspektywicznie, tworząc możliwości dynamicznego rozwoju biznesu w przyszłości.

inwestycje z sektora prywatnego

hale przemysłowe

zaprojektuj i wybuduj

Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu i wiedzy, gwarantujemy profesjonalną, kompleksową i terminową obsługę inwestycji, zgodną z najwyższymi standardami jakości, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Jako generalny wykonawca inwestycji budowlanych posiadamy umiejętności i technologie, potrzebne do realizacji najbardziej wymagających i nietypowych projektów. W procesie realizacji każdej inwestycji zapewniamy wsparcie związane z przygotowaniem i opracowaniem wszelkiej dokumentacji i pozwoleń.

 

Obsługujemy inwestycje prywatne począwszy od projektu wykonawczego lub procesu optymalizacji już posiadanego projektu, w celu znalezienia najlepszych rozwiązań gwarantujących Inwestorowi oszczędności oraz przyspieszenie procesu budowy, poprzez sporządzenie harmonogramu, wykonawstwo, nadzór każdego z etapów budowy i koordynację prac firm podwykonawczych – po uzyskanie końcowego pozwolenia na użytkowanie.

Oferujemy projektowanie oraz kompleksowe wykonawstwo hal magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych, usługowych oraz centrów logistycznych. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o najbardziej adekwatne do typu obiektu rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, wybierane z Inwestorem indywidualnie, w zależności od specyfiki inwestycji, wielkości, rodzaju użytkowania, czy szczególnych potrzeb Inwestora w zakresie przepustowości czy użyteczności.

 

Mamy świadomość, że hale magazynowe i produkcyjne często stanowią serce funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, stąd naszym głównym celem jest dostosowanie rozwiązań do rozpoznanych procesów logistycznych jakie będą przebiegać w danym obiekcie i optymalizacja ich funkcjonalności.

Obsługiwane przez nas realizacje prowadzimy kompleksowo, nie tylko zapewniając całą organizację budowy, ale w razie potrzeby również pod względem projektowym. Mamy na koncie wiele inwestycji obsługiwanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, co w praktyce oznacza zakres usług od projektu po realizację, aż do uzyskania odbioru końcowego.

 

Inwestor zleca nam wykonawstwo w całości, co odciąża go od uzgodnień projektowych, zamówień materiałów oraz organizacji jakichkolwiek działań na budowie, a jednocześnie ma nieograniczone możliwości wglądu w postępy prac.

przebudowy i modernizacje

kompleksowa obsługa

zarządzanie inwestycjami

Zniszczone budynki często są większym wyzwaniem dla firm budowlanych niż nowe inwestycje. Przywrócenie im dawnej świetności wymaga dużego zaangażowania oraz często podejmowania się niezwykle trudnych i nietypowych robót, wymagających znajomości technik i rozwiązań instalacyjnych stosowanych archiwalnie.

 

Dzięki szerokiemu doświadczeniu w temacie przebudów i modernizacji, jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, w tym zburzyć lub dobudować fragment budowli, nie naruszając jej konstrukcji. Nasze działania mogą obejmować przystosowanie budynku do potrzeb użytkowych, zmianę elementów konstrukcyjnych, układów powierzchni i wszelkich optymalizacji, dzięki którym budynek stanie się bardziej funkcjonalny.

Sprawiamy, że przestrzeń zyskuje drugie życie i ponownie po latach może zacząć pełnić nowe funkcje.

Oferujemy kompleksowe realizacje z zakresu budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego, zapewniając obsługę na całym etapie prowadzenia inwestycji, począwszy od projektu poprzez przejęcie odpowiedzialności za procesy urzędowe i formalne, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, aż po budowę dowolnych obiektów kubaturowych (w tym m.in. hal produkcyjnych, usługowych, biurowców, magazynów, obiektów użyteczności publicznej i obiektów prywatnych), wraz z ich wykończeniem oraz wykonaniem instalacji technologicznej i uzyskaniem końcowego pozwolenia na użytkowanie.

 

Zamawiający nie musi planować przebiegu prac, uzyskiwać stosownych pozwoleń budowlanych, zatrudniać kadry inżynierskiej, technicznej i podwykonawców, ani zajmować się monitoringiem postępów ich prac, nad którym będzie czuwać wykwalifikowana kadra architektów, projektantów oraz inżynierów.

Opiekujemy się projektami również jako Inwestor zastępczy, działając przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu Inwestora. Jako Inwestor zastępczy możemy reprezentować interesy zlecającego w całym procesie inwestycyjnym, bądź, w zależności od potrzeb, tylko na etapie projektowym lub na etapie budowy.

Zadbamy o wybór wykonawców, przekazanie kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy, kontakt z organami nadzoru budowlanego oraz wszelkie kwestie formalno-prawne.

 

W porozumieniu z Inwestorem przyjmiemy opracowanie projektu budowlanego oraz, stosownie do potrzeb, również innych projektów. Po naszej stronie będzie opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz wszelkie harmonogramowanie i nadzór nad planem i odbiorem robót budowlanych, aż po archiwizację korespondencji / dokumentacji i przekazanie ich Inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji.