projekty.

nasze realizacje

budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
w Warszawie

budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – ETAP 2
w Wilczycach

źródło: Polska Agencja Kosmiczna S.A.

zaprojektowanie i budowa Centrum Obserwacyjnego dla Polskiej Agencji Kosmicznej
w Bezmiechowej

źródło: Pracownia Projektowa MATERIA

zaprojektowanie i budowa Posterunku Policji w systemie modułów 3D
w Żórawinie

zaprojektowanie i budowa hal magazynowo-produkcyjnych, wraz z częścią socjalno-biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu i instalacją fotowoltaiczną
w Nysie, Wałbrzychu i Chociczy Małej

Wizualizacja 3D stanu Pałacyku przed rozpoczęciem prac jest dostępna pod adresem:
https://bit.ly/3Jf9Sjq

renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego
w Jeleniej Górze

wizualizacje: http://pracowniacgl.pl/

budowa przedszkola
w Zblewie

wizualizacje: https://www.plplus.pl/

budowa przedszkola i żłobka
w technologii modułowej w Świebodzinie

wizualizacje: https://www.plplus.pl/

budowa komisariatu policji
w Jelczu Laskowicach

budowa inkubatora nowoczesnych technologii
w Gliwicach

rozbudowa państwowej szkoły muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza
o nowy budynek edukacji artystycznej - etap I

Budowa nowego Centrum Nauki w Sianowie, nazywanego potocznie ‚Małym Kopernikiem”, to kolejna nasza realizacja w formule ‚zaprojektuj i wybuduj’, która ma na celu podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami.
Budynek zostanie wybudowany wzdłuż historycznej linii zabudowy, nawiązując charakterem do istniejącej bramy, prowadzącej do parku. Ma stanowić formę łączącą przestrzeń miejscowego Rynku z Planem pod Lipami, jednocześnie stanowiąc współczesną interpretację istniejącej zabudowy.
W centrum znajdować się będzie strefa ‚odkrywania wiedzy aktywnej’ oraz laboratoria, w których odbywać się będą zajęcia w ramach uniwersytetów dla dzieci i uniwersytetów trzeciego wieku.

budowa centrum nauki
w Sianowie

W kwietniu 2020 r. rozpoczęliśmy realizację w formule ‚zaprojektuj i wybuduj’. W ciągu niecałego roku zaprojektujemy, wybudujemy i oddamy do użytku nowy pododdział chemioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Budynek będzie stanowił kontynuację istniejącego Ośrodka Radioterapii, wpisując się architektonicznie w sąsiedni budynek.
Dzienny pododdział chemioterapii będzie wyposażony w sale chemioterapii z 30 stanowiskami.
Źródło wizualizacji: https://architekt-gorzow.business.site/

dobudowa oddziału chemioterapii
w Gorzowie Wielkopolskim